Core Team

       
  Ijaz Ahmad Minhas
Additional Secretary (Admin)
  Rafia Syed
Additional Secretary (Commerce)
       
  Vacant 
Deputy Secretary (Admin)
  Mueed Aman Rana
Deputy Secretary (Commerce)
       
  Javed Iqbal Malik
Senior Economic Advisor
 

Mueed Aman Rana (Additional Charge)
Chief WTO